Dobrodošli v svet matematike na OŠ Bičevje

Naj bo matematika znanost ali pravljica, spremlja nas vedno in povsod. Dobrodošli v svet matematike na OŠ Bičevje.

Michael E. de Montaigne je dejal “Kjer je veliko znanja, je tudi veliko bolečin, kdor zbira znanje, zbira tudi trud in muko.”

Vedeti morate, da beseda matematika izhaja iz grške besede manthanein, kar pomeni učiti se. Torej že mnogo pred nami so ugotovili, da brez učenja ne gre. In V. A. Steklov je povedal, da se je z matematiko  nesmiselno prepirati.

“Študiraj karkoli, geometrijo, teoretično fiziko, šah, vedno boš v sebi nekaj gradil. Vedno znova se boš vračal k osnovam, ponavljal boš začetne misli in postopoma dodajal nove. Z užitkom boš gledal nazaj, s stisnjenimi zobmi naprej.” pravi Milan Vidmar

Kakorkoli bom definirala matematiko, bo vedno tako, da bo na eni strani nekaj navdušencev, na drugi strani nekaj nasprotnikov. Lahko bi razpravljali o pomenu matematike in njenem namenu. Brezpredmetno.

Skupaj poskusimo dokazati, da je matematika del našega vsakdana, nekaj samo po sebi umevnega, nič strašnega, včasih morda celo razvedrilnega ali celo pravljičnega.

TEKMOVANJA

Učenci se preizkusijo v reševanju zanimivih logično-matematičnih nalog, primernih za njihovo stopnjo znanja. Naloge (ki so iste za celo državo) pripravi Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Sestavljene so tako, da učencem predstavljajo izziv in niso neposredno vezane na obravnavano šolsko snov.

Glavni cilj tekmovanja je učencem vzbuditi zanimanje in veselje za matematiko, skratka poskrbeti za popularizacijo matematike med mladimi.

PRI POUKU

Obdelali bomo redno učno snov, zagotovo uspešno, nekateri z več, drugi z manj truda, vendar skupaj bomo zagotovo uspeli.

Da vam bo lažje imamo organiziran dopolnilni pouk za učence, ki potrebujejo pomoč in dodatno razlago, ter dodatni pouk za vse, ki si želijo pri matematiki malo več.

Na teh spletnih straneh lahko najdete dodatne vaje za utrjevanje rednih učnih vsebin za vsak razred posebej, povezave na dodatne razlage vsebin, če v šoli izostanete od pouka matematike in potrebujete pomoč.

Želim vam obilico matematičnega uspeha, ki pa ga lahko dosežete le z vajo in sprotnim delom.

Poskušajte doživljati matematiko s tiste prave, brezskrbne strani

vaša učiteljica Suzana Kranjec

(Skupno 705 obiskov, današnjih obiskov 2)