8. razred

POUK NA DALJAVO V ČASU KORONA VIRUSA OD 23.3.2020 NAPREJ DO PREKLICA

Dragi učenci in učenke!

Dobrodošli v virtualnem svetu matematike

Učiteljice: Teja Demič, Suzana Kranjec in Marta Praprotnik

DODATNI IN DOPOLNILNI POUK

REDNI POUK

VLJUDNO VAS VABIM K OGLEDU
3 delov britanske dokumentarne oddaje

KAKO SE USPEŠNO UČIMO – POGLEJTE KRATKE PRISPEVKE

5. TURBO namig: Vse v eno zgodbo
4. TURBO namig: Preprost trik s številkami 
3. TURBO namig: Začetnice na pomoč
2. TURBO namig: Jutranji čudež
1. TURBO namig: V tišini ali ob glasbi

10. teden od 1.6.  do 2.6.2020

Učna ura ponedeljek 1. 6. 2020 Pitagorov izrek  v rombu

9. teden od 25.5.  do 29.5.2020

Učna ura ponedeljek 25. 5. 2020 Pitagorov izrek v enakokrakem trikotniku

Učna ura sreda 27. 5. 2020 Pitagorov izrek v enakostraničnem trikotniku

Učna ura četrtek 28. 5. 2020 Pitagorov izrek v trapezu

Učna ura petek 29. 5. 2020 Pitagorov izrek, ponavljanje in utrjevanje

8. teden od 18.5.  do 22.5.2020

Učna ura ponedeljek 18. 5. 2020 Tretji preizkus znanja in Pitagorov izrek- besedilne naloge

Učna ura sreda 20. 5. 2020 Analiza preizkusa znanja in Pitagorov izrek- besedilne naloge

Učna ura četrtek 21. 5. 2020  Pitagorov izrek v kvadratu in pravokotniku

Učna ura petek 22. 5. 2020 Pitagorov izrek v kvadratu in pravokotniku- naloge

7. teden od 11.5.  do 15.5.2020

Učna ura ponedeljek 11.5.2020 Preverjanje za 3. test, Ponavljanje in utrjevanje

Učna ura sreda, 13. 5. 2020   Pitagorov izrek

Učna ura četrtek 14. 5. 2020 Pitagorov izrek- reševanje nalog

Učna ura petek 15. 5. 2020 Pitagorov izrek- besedilne naloge

6. teden od 4.5.  do 8.5.2020

Učna ura  ponedeljek 4.5.2020  Večkotniki – utrjevanje

Učna ura sreda 6.5.2020 Pravilni večkotniki

Učna ura četrtek 7.5.2020 Včrtana in očrtana krožnica v večkotniku

Učna ura petek 8.5.2020 Obseg in ploščina večkotnika

5. teden od 20.4.  do 24.4.2020

Učna ura ponedeljek 20.4.2020  Uvod v večkotnike

Učna ura  sreda 22.4.2020  Diagonale in koti v večkotniku

Učna ura  četrtek 23.4.2020  Diagonale in koti v večkotniku2

Učna ura petek 24 .4.2020  odpade  matematika, učenci imate KULTURNI DAN

4. teden od 14.4.  do 17.4.2020

Učna ura sreda 15.4.2020  Ponovimo odstotke in premo sorazmerje

Učna ura četrtek 16.4.2020  Ponovimo obratno sorazmerje in koordinatni sistem

Učna ura petek 17.4.2020  Ponovimo izraze in krog

3. teden od 6.4.  do 10.4.2020

Učna ura ponedeljek 6.4.2020 Obseg kroga

Učna ura sreda 8.4.2020 Ploščina kroga

Učna ura četrtek 9.4.2020 Ploščina in obseg kroga-ponavljanje in utrjevanje

Učna ura petek 10.4.2020 Ploščina in obseg kroga-ponavljanje in utrjevanje 2

2. teden od 30.3.  do 3.4.2020

Učna ura ponedeljek 30.3.2020 Utrjevanje obratnega sorazmerja

Učna ura sreda 1.4.2020 Mešane naloge premega in obratnega sorazmerja

Učna ura četrtek 2.4.2020 Ponovitev odstotki, premo in obratno sorazmerje

Učna ura petek 3.2.2020 Ponovitev korenjenja in kvadriranja in premega in obratnega sorazmerja

1. teden od 23.3.  do 27.3.2020

Učna ura petek 27.3.2020 Vaje obratnega sorazmerja

Učna ura četrtek 26.3.2020 Obratno sorazmerje

Učna ura sreda 25.3.2020 Poprava preverjanja 2. del 8. razred

Učna ura ponedeljek 23.3.2020 Poprava preverjanja 1. del 8. razred

 

 

 

Vsak dan posebej prejmete navodila na tej spletni strani. Navodila za pouk bodo potekala po urniku, kot bi bili pri pouku. V času pouka po ustaljenem urniku smo vam na voljo v živo preko elektronske pošte. Navodila boste prejeli najmanj en dan vnaprej.

Pripravljene boste imeli celotne razlage za vsako šolsko uro in povezave na dodatne naloge za utrjevanje. Za vsako učno uro bomo poskušale ali same posneti video, če pa že kakšna razlaga z videom obstaja, pa bomo uporabile povezave na dano temo. Vse si lepo poglejte in rešujte naloge. Vodile vas bomo korak po koraku.

VSAK DAN PREVERJAJTE SVOJ ELEKTROSNKI PREDAL, ČE STE PREJELI KAKŠNO SPOROČILO GLEDE POUKA. VEDNO SE LAHKO OBRNETE NA ELEKTRONSKE NASLOVE VAŠIH UČITELJIC.

– Vse pišete v zvezke. Na to boste opozorjeni z animacijo. Vse kar morate prepisati je obarvano z modro barvo.

– Zvezki morajo biti urejeni.
– Vsako šolsko uro, ki je na urniku morate napisati naslov učne ure, ki je zapisan na vrhu strani učne ure.
– Vaje, ki jih boste dobili za nalogo, napišite ravno tako v zvezek, kjer napišete   naslov domača naloga.
– Vsak dan poslikajte s fotoaparatom, kar ste rešili in napisali in pošljite svoji učiteljici na mail.
– Ko potrebujete učbenik boste opozorjeni z naslednjo animacijo.

– Uredite si dostop do DZ, ki jih uporabljamo pri pouku učiteljice v elektronski obliki. Pred vami so  navodila, kako vstopati v delovne zvezke. Uporabljali jih bomo vsakodnevno, tako da si najprej uredite dostop.

 

Želimo vam veliko zdravja in naš moto je:

Korona bo odšla, ker smo mi doma 😉

Vaše učiteljice:
Suzana Kranjec, suzana.kranjec@guest.arnes.si
Marta Praportnik, marta.praprotnik@guest.arnes.si
Teja Demič, teja.demic@guest.arnes.si

Sedaj pa kliknite na povezavo za posamezen datum in temo 😉

SREČNO pri reševanju nalog in učenju doma.

POZORNO PREBERITE NAVODILA, DA BOSTE LAHKO UPORABLJALI DELOVNE ZVEZKE

Če je kdo izgubil navodila kako odpreti elektronski delovni zvezek vam posredujem navodila. Prosim da to usposobite, ker boste dobili večkrat naloge iz teh delovnih zveskov.

V času, ko pouk poteka prek spletnih učilnic oz. na daljavo, založba Modrijan izobraževanje vsem učiteljem/profesorjem in učencem/dijakom omogoča celodnevni dostop do vseh elektronskih in interaktivnih gradiv (učbenikov, delovnih zvezkov, samostojnih delovnih zvezkov in vadnic), ne glede na to, gradivo katere založbe uporabljate.

www.iRokus.si

Gradiva so brezplačno dostopna na spletni strani www.iRokus.si.

Postopek prijave/registracije:

  1. Na portalu iRokus.si kliknite na gumb Prijava.
  2. Če ste že uporabnik portala, vnesite svoj e-naslov in geslo ter sledite navodilom. Če na portal dostopate prvič, kliknite na polje Nimam še uporabniškega računa in vnesite zahtevane podatke za učenca. Tako se boste registrirali in ustvarili uporabniški račun.
  3. Gradiva v svojo iZbirko dodate s klikom na gumb Dodaj brezplačna gradiva.
  4. Če imate več otrok v družini, morate za vsakega otroka ustvariti lastni uporabniški račun, da bo lahko vsak dostopal do gradiv za svoj razred.

Želim vam obilo pozitivnih misli in ostanite zdravi.

Prijazen pozdrav!

Matic Jurkošek,
direktor
Modrijan izobraževanje

 

 

 

 

VSE SPODNJE VSEBINE SO BILE PRIPRAVLJENE ZA UČENCE ŽE PRED ČASOM, KI SO SI ŽELELI PRI MATEMATIKI NEKAJ VEČ OB REDNEM POUKU ALI ZA DODATNO RAZLAGO. ZATO SMO JIH TUDI PUSTILI. NI PA NIČ OD TEGA OBVEZNO, AMPAK VAM JE PROSTO NA VOLJO.

____________________________________________________________________________________________________________________________

VSEBINE ZA OSMI RAZRED

Pred vami so spletne povezave na učne vsebine, ki jih obravnavamo v osmem razredu osnovne šole. Tu najdete razlage in vaje, ki jih potrebujete pri domačem delu. Uspešno reševanje vam želim!

stevilske-mnozice  ŠTEVILSKE MNOŽICE

Video ponovitev množice števil
Cela števila razlaga in vaje
Še o celih številih razlaga in vaje
Številske množiceŠtevilske množice 2
Vse o številih razlaga in vaje

racionalna-tevila-2     RAČUNANJE Z RACIONALNIMI ŠTEVILI

Seštevanje in odštevanje racionalnih števil matematična igra – žabice
Seštevanje in odštevanje racionalnih števil
Racionalna števila – rešene naloge
Seštevanje celih števil razlaga in vaje
Odštevanje celih števil razlaga in vaje
Seštevanje in odštevanje razlaga in vaje
Računamo s števili razlaga in vaje
Množenje razlaga in vaje
Deljenje razlaga in vaje
Vaje z racionalnimi števili
Racionalna števila 1
Racionalna števila 2
Naravna števila
Seštevanje in odštevanje racionalnih števil matematična igra

korenjenje    POTENCE IN KORENI

Korenjenje
Kvadriranje in korenjenje
Delno korenjenje
Koreni in računalo
Kvadriranje – celotni postopki rešene naloge 1 – tuje strani
Kvadriranje- celotni postopki rešene naloge 2 – tuje straniVaje kvadriranje in korenjenje – tuje strani
Potence in koreni
Potence
Računanje s potencami
Negativni eksponent
Kvadriranje
Potence vaje
Obilica vaj potence in koreni v excelu z rešitvami
Formule potenciranje
Igrica kvadriranje

izrazi    IZRAZI

Izrazi z eninim oklepajem
Izrazi z več oklepaji
Mešane naloge
Množenje enočlenika z veččlenikom
Izpostavljanje skupnega faktorj
Množenje veččlenikov
Izrazi z množenjem veččlenikov
Izrazi-razlaga uporabe računskih operacij (seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje, potenciranje, korenjenje)
Računanje z izrazi razlaga in vaje
Množenje z enočlenikom razlaga in vaje
Množenje z enočlenikom vaje
Vaje veččleniki veliko vaj datoteko moraš prenesti na svoj računalnik, da ti deluje
Množenje z veččlenikom razlaga in vaje
Uvod
Vrednost izrazov
Tvorba izrazov
Seštevanje enočlenikov
Seštevajnje veččlenikov

 

funkcije   FUNKCIJE, SORAZMERJA

Koordinatni sistem
Preslikava točk v koordinatnem sistemu – igra

Medsebojna odvisnost
Premo in obratno sorazmerje in funkcije, razlaga in vaje
Premo sorazmerje
Graf premega sorazmerja
Obratno sorazmerje
Graf obratnega sorazmerja

 

vekotniki   VEČKOTNIKI

Večkotniki1
Večkotniki2
Večkotniki 3
Diagonale in koti večkotnikov
Diagonale v večkotniku1
Diagonale v večkotniku 2
Diagonale v večkotniku3
Diagonale v večkotniku4
Pravilni večkotniki
Obseg in ploščina večkotnika
Diagonale in koti večkotnikov
Preverjanje znanja o večkotnikih 1
Preverjanje znanja o večkotnikih 2

krog   KROG IN DELI KROGA

Obseg kroga in število π
Ploščina kroga -razlaga
Naloge ploščina kroga
Vse o krogu 1
Vse o krogu 2
Dolžina krožnega loka
Izsek in kolobar
Raziskovanje kroga, njegovega obsega in ploščine
Število Pi  Za boljšo predstavo dinamična geometrija (naloži si program geogebra,klikni prenesi, nato odpri in datoteka se ti naloži)
Ploščina kroga dinamična geometrija

enabe    ENAČBE IN NEENAČBE

Razlaga enačb in neenačb
Uvod v linearne enačbe
Enačbe in neenačbe 1
Enačbe in neenačbe 2 
Vse o enačbah preverjanje

pitagora    PITAGOROV IZREK

Pitagorov izrek razlaga in vaje
Pitagorov izrek
Dokaz Pitagorovega izreka
Razdalja med točkami
Uporaba Pi
Zanimivi problemi na temo Pitagorov izrek
Pi razlaga
Virtualni učbenik Pitagorov izrek
Pitagorov izrek v ploščinskih likihrazlaga in vaje
Pitagorov izrek– vaje lažje naloge
Pitagorov izrek– vaje težje naloge
Pitagorov izrek – dinamična geoetrija
Pitagorejske trojice
Uporaba Pitagorovega izreka v ravninskih likih
Definicija Pitagorovega izreka
Animacija odnosa med ploščinami kvadratov na str. prav. trik
Aplet Pit. izrek 1
Aplet Pit. izrek 2
Utrjevanje Pi.
Naloge za utrjevanje
Za boljšo predstavo dinamična geometrija (naloži si program Geogebra, klikni prenesi, Nato odpri in datoteka se ti naloži)

 

kvader    KVADER, KOCKA

Kocka video razlaga
Kvader in kocka
Učni list kvader kocka
Video kvader in  kocka
Kvader in kocka razlaga
P in V kvadra
Kocka in kvader vaje
Kocka in kvader vaje
Diagonala kvadra e um
Diagonalni preseki
Diagonalni preseki 2
Diagonalni presek 3
Vse o kvadru razlage
Vse o kocki razlage
Kvader razlaga in vaje
Kocka razlaga in vaje

5 merske-enote3  MERSKE ENOTE

Razlaga merskih enot in vaje
Merjenje dolžine razlaga in vaje
Ploščinske enote
Prostorninske enote
Merjenje mase
Merjenje časa
Merske enote denar
Pretvarjanje
Merske enote

 

 

(Skupno 35,075 obiskov, današnjih obiskov 15)