8. razred

VSEBINE ZA OSMI RAZRED

Pred vami so spletne povezave na učne vsebine, ki jih obravnavamo v osmem razredu osnovne šole. Tu najdete razlage in vaje, ki jih potrebujete pri domačem delu. Uspešno reševanje vam želim!

stevilske-mnozice  ŠTEVILSKE MNOŽICE

Video ponovitev množice števil
Cela števila razlaga in vaje
Še o celih številih razlaga in vaje
Številske množiceŠtevilske množice 2
Vse o številih razlaga in vaje

racionalna-tevila-2     RAČUNANJE Z RACIONALNIMI ŠTEVILI

Seštevanje in odštevanje racionalnih števil matematična igra – žabice
Seštevanje in odštevanje racionalnih števil
Racionalna števila – rešene naloge
Seštevanje celih števil razlaga in vaje
Odštevanje celih števil razlaga in vaje
Seštevanje in odštevanje razlaga in vaje
Računamo s števili razlaga in vaje
Množenje razlaga in vaje
Deljenje razlaga in vaje
Vaje z racionalnimi števili
Racionalna števila 1
Racionalna števila 2
Naravna števila
Seštevanje in odštevanje racionalnih števil matematična igra

korenjenje    POTENCE IN KORENI

Korenjenje
Kvadriranje in korenjenje
Delno korenjenje
Koreni in računalo
Kvadriranje – celotni postopki rešene naloge 1 – tuje strani
Kvadriranje- celotni postopki rešene naloge 2 – tuje straniVaje kvadriranje in korenjenje – tuje strani
Potence in koreni
Potence
Računanje s potencami
Negativni eksponent
Kvadriranje
Potence vaje
Obilica vaj potence in koreni v excelu z rešitvami
Formule potenciranje
Igrica kvadriranje

izrazi    IZRAZI

Izrazi z eninim oklepajem
Izrazi z več oklepaji
Mešane naloge
Množenje enočlenika z veččlenikom
Izpostavljanje skupnega faktorj
Množenje veččlenikov
Izrazi z množenjem veččlenikov
Izrazi-razlaga uporabe računskih operacij (seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje, potenciranje, korenjenje)
Računanje z izrazi razlaga in vaje
Množenje z enočlenikom razlaga in vaje
Množenje z enočlenikom vaje
Vaje veččleniki veliko vaj datoteko moraš prenesti na svoj računalnik, da ti deluje
Množenje z veččlenikom razlaga in vaje
Uvod
Vrednost izrazov
Tvorba izrazov
Seštevanje enočlenikov
Seštevajnje veččlenikov

 

funkcije   FUNKCIJE, SORAZMERJA

Koordinatni sistem
Preslikava točk v koordinatnem sistemu – igra

Medsebojna odvisnost
Premo in obratno sorazmerje in funkcije, razlaga in vaje
Premo sorazmerje
Graf premega sorazmerja
Obratno sorazmerje
Graf obratnega sorazmerja

 

vekotniki   VEČKOTNIKI

Večkotniki1
Večkotniki2
Večkotniki 3
Diagonale in koti večkotnikov
Diagonale v večkotniku1
Diagonale v večkotniku 2
Diagonale v večkotniku3
Diagonale v večkotniku4
Pravilni večkotniki
Obseg in ploščina večkotnika
Diagonale in koti večkotnikov
Preverjanje znanja o večkotnikih 1
Preverjanje znanja o večkotnikih 2

krog   KROG IN DELI KROGA

Obseg kroga in število π
Ploščina kroga -razlaga
Naloge ploščina kroga
Vse o krogu 1
Vse o krogu 2
Dolžina krožnega loka
Izsek in kolobar
Raziskovanje kroga, njegovega obsega in ploščine
Število Pi  Za boljšo predstavo dinamična geometrija (naloži si program geogebra,klikni prenesi, nato odpri in datoteka se ti naloži)
Ploščina kroga dinamična geometrija

enabe    ENAČBE IN NEENAČBE

Razlaga enačb in neenačb
Uvod v linearne enačbe
Enačbe in neenačbe 1
Enačbe in neenačbe 2 
Vse o enačbah preverjanje

pitagora    PITAGOROV IZREK

Pitagorov izrek razlaga in vaje
Pitagorov izrek
Dokaz Pitagorovega izreka
Razdalja med točkami
Uporaba Pi
Zanimivi problemi na temo Pitagorov izrek
Pi razlaga
Virtualni učbenik Pitagorov izrek
Pitagorov izrek v ploščinskih likihrazlaga in vaje
Pitagorov izrek– vaje lažje naloge
Pitagorov izrek– vaje težje naloge
Pitagorov izrek – dinamična geoetrija
Pitagorejske trojice
Uporaba Pitagorovega izreka v ravninskih likih
Definicija Pitagorovega izreka
Animacija odnosa med ploščinami kvadratov na str. prav. trik
Aplet Pit. izrek 1
Aplet Pit. izrek 2
Utrjevanje Pi.
Naloge za utrjevanje
Za boljšo predstavo dinamična geometrija (naloži si program Geogebra, klikni prenesi, Nato odpri in datoteka se ti naloži)

 

kvader    KVADER, KOCKA

Kocka video razlaga
Kvader in kocka
Učni list kvader kocka
Video kvader in  kocka
Kvader in kocka razlaga
P in V kvadra
Kocka in kvader vaje
Kocka in kvader vaje
Diagonala kvadra e um
Diagonalni preseki
Diagonalni preseki 2
Diagonalni presek 3
Vse o kvadru razlage
Vse o kocki razlage
Kvader razlaga in vaje
Kocka razlaga in vaje

5 merske-enote3  MERSKE ENOTE

Razlaga merskih enot in vaje
Merjenje dolžine razlaga in vaje
Ploščinske enote
Prostorninske enote
Merjenje mase
Merjenje časa
Merske enote denar
Pretvarjanje
Merske enote

 

 

(Skupno 80.502 obiskov, današnjih obiskov 10)